Osmanlıca’dan çeviriler

Profesyonel olarak Osmanlıca, yani eski Türkçe, Arap harfleriyle Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi olarak tarif edilen belgelerden günümüz harflerine tercüme (transkripsiyon) ve günümüz Türkçesiyle sadeleştirme, yapmaktayız. Anılar, hatıratlar okunup basılmaya hazır hâle getirilir.
Bu kapsamda Osmanlıca yani eski Türkçe yazılmış çeşme kitabeleri, mezar taşları, eski Türkçe gazeteler, dergiler, kitaplar, Osmanlıca romanlar, hikâyeler, hatıra defterleri, el yazması divanlar, eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış olan mektuplar, Osmanlıca yazılmış şiirler, gazeller Latin harflerine çevrilir, sadeleştirilir gerekli raporlar hazırlanır.
Proje bazlı şahıs, şirket veya kurumlara yönelik Osmanlıca yani, eski Türkçe metin çevirileri, transkripsiyonları, sadeleştirmeleri, tercüme, editörlük ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.