1- “Edirne, Keşan’da Rüstem Baba Dergâhı” Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Dergisi sayı 53
2- Bir Çelebi İcazetnamesi
3- Gemişten Günümüze Bektaşilik
4- Mısır Kaygusuz Abdal Dergahına Bağlananlar
5- Bektaşilik Ve Alevilikte Hırkanın Önemi
6- Ahîliğin Tarihimizdeki Yeri ve Günümüze Yansımaları
7- Hacı Bektaş Velî Hayatı ve Eserleri
8- Bu Dünyadan Bir Âşık Mahzûnî Geçti
9- Alevîlik ve Bektaşîlik açısından sevgi, barış ve hoşgörü
10- Erzincan, Refahiye, Eskikonak Köyü Halkının Etnik Kimliği ve Kültürü
11- Harâbî ve “Vahdetnâme” Adlı Şiiri Nasıl Yorumlanmalıdır? Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği Dergisi Ağustos 2009
12- “Kerbelâ” Cem Dergisi Mayıs 2000
13- “Bektaşîlik” ” Cem Dergisi Haziran 2000
14- “Edib Harâbî” Cem Dergisi Eylül 2000
15- “Feylesof Rıza Tevfik” Cem Dergisi Kasım 2000
16- “Yunus Emre bir Bektaşî dervişidir” Cem Dergisi Temmuz 2000
17- “Atatürk’ün en büyük devrimi harf devrimidir” Cem Dergisi Kasım 2001
18- “Tahtakuşlar Köyü” Cem Dergisi Ocak 2002
19- “Börklüce cahil bir köylü değildi” NTV Tarih Dergisi Ekim 2009
20- Alevîliğin kısa tarihi ve günümüze yansımaları
21- Çocukluğumun Papadopulos Apartmanı
22- Alevî-Bektâşî edebiyatı nefesler, nutuklar, deyişler
22- Alevî dedelerine 1796-1833 yılları arasında verilen icâzetnâme örnekleri