Yazıların Üstüne Tıklayarak Okuyabilirsiniz !

1- “Bektaşîliğe göre insan ve mürşid anlayışı” Süleyman Demirel Üniversitesi 2005

2- “Bektâşîlikte Tarihsel Seyir İçinde Kadının Yeri” Gazi Üniversitesi 2008

3- “15. Yüzyıl Bektaşîliğinde Sâdık Abdâl Örneği” Gazi Üniversitesi Çorlu Sempozyumu 2015

4- “Börklüce Mustafa’nın tasavvufi görüşleri” Hitit Üniversitesi 2010

5 -“Bektaşiler Açısından Bektaşilik Nedir?” Bingöl Üniversitesi 2013

6- “Bektaşilik ve Alevilikte Erkân Farklılıkları” Gazi Üniversitesi 2011

7- “Karaca Ahmet Velâyetnâmesi Işığında Karaca Ahmet’in Kimliği” 18 Mart Üniversitesi 2014